ANASAYFA>Hakkimizda>Ödüller & Tanınma

Brother’da biz, yüksek kaliteli, kullanıcı dostu, güvenilir ve uygun maliyetli ürün ve hizmetler sunarak müşterilerimize üstün değer vermek için çabalıyoruz.Ürünlerimize olan inancımızdan,kalitelerinin arkasında gururla durmaktayız.Ürünlerimizin kazanmış olduğu basın ve endüstri ödülleri doğrultusunda görüşlerimiz başkaları tarafından da paylaşılmaktadır.Bu övgüler Brother’ın yenilikçilik ve endüstri liderliğinin bir kanıtıdır.

ISO 14001

ISO 14001:2004 çevre yönetim sistemi, geliştirme amacıyla bir organizasyon sağlamak için ilgili gereklilikleri kapsar.

BROTHER INTERNATIONAL (GULF) FZE ve Türkiye’deki şubesi, çevreyi korumaya ve çevre kirliğini önlemeye kendisini adamıştır ve
– Daima yürürlükteki çevre yasa ve yönetmeliklerine uygun hareket etmemizi,
– Varlıklarımızın çevre dostu şekilde tasarlanmasını, oluşturulmasını, işletilmesini, sürdürülmesini ve elden çıkarılmasını,
– ISO 14001 standardının güncel versiyonuna uygun olarak bir Çevresel Yönetim Sistemi oluşturmamızı, uygulamamızı ve sürdürmemizi,
– 5R Konseptini (Refuse (At), Reduce (Azalt), Reuse (Yeniden Kullan), Reform (Düzelt) ve Recycle (Geri Dönüştür)) aksatmadan uygulamamızı,
– Çalışanlarımızın ve bizim adımıza çalışanların, yüksek çevresel performans standartlarında çalışmak üzere eğitilmelerini,
– Meydana gelen çevresel olaylara hızlı ve etkili şekilde müdahale etmemizi,
– Çevresel amaç ve hedeflerin, sağlam bir Çevresel Etki Değerlendirmesine dayalı olmasını ,
– Çevresel performansın yüksek seviyede olmasını sağlamak için Çevresel Yönetim Sistemimizin etkililiğini sürekli olarak iyileştirmemizi sağlamaktadır.