Kişisel Verilerin Korunması Kanunu | Brother Türkiye
hamburger icon

SON KULLANICI AYDINLATMA METNİ VE RIZA BEYANLARI

Sevgili Brother kullanıcıları,


Brother International (GULF) FZE, Türkiye’de Brother International (GULF) FZE Merkezi Dubai Türkiye İstanbul Şubesi olarak faaliyet göstermektedir (buradan itibaren Brother International (GULF) FZE ve Türkiye şubesi birlikte “Brother” olarak anılacaktır).


Öncelikle Brother ürün ve/veya hizmetlerini tercih ettiğiniz çok teşekkür ederiz. Brother olarak siz tüketicilerimizin memnuniyeti ve mevzuattan kaynaklanan haklarınızı en verimli şekilde kullanabilmeniz bizim önceliğimizdir. Bu kapsamda, Brother marka ürünlere ve/veya Brother hizmetlerine ilişkin duyabileceğiniz ihtiyaçlar çerçevesinde, sizlerin bazı kişisel verilerinizi işleme ihtiyacı duyuyoruz. Bu çerçevede, bu bilgilendirme (“Aydınlatma Metni”) ile sizi 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca tüm kişisel verilerinizin işlenmesi konusunda aydınlatmak isteriz.


Veri Sorumlusu Kimdir?

Bu Aydınlatma Metni’ne konu kişisel verilerin işlenmesine ilişkin amaçlar Brother tarafından belirlenmektedir ve bu amaçla kurulacak veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden Brother sorumludur.  KVKK uyarınca, veri sorumlusu da Brother’dır.


Ne Tür Kişisel Verilerinizi İşliyoruz?

Bu Aydınlatma Metni; size ait kimlik bilgileri (adınız-soyadınız, T.C. kimlik numaranız vb.), iletişim bilgileri (adresiniz, e-posta adresiniz, telefon numaranız vb.), müşteri işlem bilgileri (Brother ürünlerine ilişkin faturalar, sevk irsaliyeleri, ödeme belgeler, Brother ile çağrı merkezi kanalıyla iletişime geçmeniz halinde çağrı merkezi kayıtları, sipariş ve talep bilgileriniz, Brother ürün ve hizmetlerine ilişkin geri bildirimleriniz vb.), satis.brother.com.tr adresinden satış alınabileceğiniz Brother marka kartuş, toner ve drum alışverişlerinizle ilgili olarak işlem güvenliği verileri (internet sitemizde oluşturabileceğiniz üyeliğinize ilişkin şifre ve parola bilgileri, internet sitesine erişime ilişkin kayıtlar vb.), finans verileri (sözleşmenizde belirtilen koşullara ve kanuni haklarınızın kullanım şartlarına bağlı olarak aldığınız Brother ürünlerini iade etmeniz ya da indirim uygulanması halinde banka hesap bilgileriniz vb.), pazarlama verileri (Brother marka ürünler ve Brother hizmetleri ile Brother ürünlerinin dağıtım ağına dahil iş ortaklarımızın hizmetlerine ilişkin geri bildirimleriniz, alışveriş geçmişiniz vb.) ile Brother ürünlerine ilişkin şikayet ve talepleriniz ile ilgili hukuki işlem verileri (Brother veya sizler tarafından açılabilecek davalar, tüketici hakem heyeti başvuruları vb. durumlara ilişkin adli ve idari makamlarla yazışmalardaki bilgileriniz) ile uygulanabilir olduğu ölçüde risk yönetim verileri (ürünlerin sizin belirtebileceğiniz bir adrese kurulumunun vs. gerektiği durumlarda kargo ve dağıtım ağında ürünlerin güvenliğinin sağlanması, hukuki ihtilafların önlenmesi vb. amaçlar için alınabilecek idari ve teknik önlemlere ilişkin veriler) gibi özel nitelikli olmayan kişisel verilerinize ilişkindir.


Kişisel Verilerinizi Hangi Amaçlarla ve Hukuki Sebeplerle İşliyoruz?

Brother, yukarıda belirtilen kişisel verileriniz, ilgili KVKK Madde 5/1 (c) uyarınca siz değerli müşterilerimizle Brother/bayimiz arasındaki sözleşmenin ifası, Brother ürün ve hizmetlerine hangi kanal, satış merkezi ya da iş ortağımız vasıtasıyla eriştiğinizden bağımsız olarak KVKK Madde 5/2 (ç) uyarınca veri sorumlusu olarak hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilebilmesi, KVKK Madde 5/2 (e) uyarınca Brother ve sizlerin haklarının tesisi, kullanılması ve korunması ve KVKK madde 5/2 (f) uyarınca veri sorumlusu olarak meşru menfaatlerimiz için zorunlu olması sebebiyle açık rızanıza ihtiyaç bulunmadan aşağıda belirtilen amaçlar çerçevesinde işlemektedir:


 • Satın alabileceğiniz Brother ürün ve hizmetlerine ilişkin, ilgili ürün ve hizmeti doğrudan Brother’dan almanız halinde fatura/fiş ve/veya sevk irsaliyelerinin düzenlenmesi, ilgili ürün ve hizmeti doğrudan Brother’dan satın almadığınız (bir başka deyişle Brother’ın ürün ve hizmet satım sözleşmenize taraf olmadığı) hallerde de gerekli durumlarda Brother olarak katma değerli hizmetlerimiz kapsamında Brother ürünlerinin adresinize ya da belirtebileceğiniz diğer herhangi bir adrese gönderilebilmesi ve teslimi, yetkili servislerimiz aracılığıyla kurulumunun yapılabilmesi, Brother ürünlerine ilişkin kullanımlarına ilişkin teknik bilgiler hakkında size bilgi verilebilmesi, tedarik zincirinin yönetimi için diğer iş ortaklarımızla tedarikçilerimizle olan iş süreçlerimizin yönetilmesi, bayi ve diğer iş ortaklarımız arasında iletişim kurulmasının sağlanması, size en hızlı hizmet verebilecek yetkili servis ve iş ortaklarımızın belirlenebilmesi ve bunların görevlendirilmesi, kurulumla görevlendirilebilecek yetkili servislerimizle sizler arasında kurulum amacıyla irtibat kurulmasının sağlanması,
 • Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun (“TKHK”) uyarınca hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi ve haklarınızın en etkin şekilde kullanılabilmesinin temin edilmesi, bu kapsamda ürünlerimize ilişkin şikâyetlerinizin değerlendirilmesi, ürünün hatalı olması halinde TKHK’dan kaynaklanan haklarınızı kullanmanız halinde gereğinin yapılabilmesi, gerekli durumlarda indirim yapılması ve ürünün iadesi halinde indirim veya ürün bedelinin ödenmesi veya uygulanabilir olduğu ölçüde TKHK’da belirtilen şartlara tabi olarak cayma hakkını kullanmanız halinde ürün bedelinin iadesi, ürün değişikliği taleplerinizin ya da onarım taleplerinizin onaylanması durumlarında ikame ya da onarılan ürünün tesliminin ve gerekli hallerde kurulumunun yapılabilmesi, garanti belgenizin düzenlemesi ve garanti sürenizin başlatılması, satış sonrası hizmetlerin verilmesi ve bu kapsamda bilgilerinizin ve ürünlerinizin yetkili servislerimizle paylaşılması,
 • Daha sonraki süreçte satis.brother.com.tr adresinden yapabileceğiniz/yapmayı tercih edebileceğiniz alışverişler ile ilgili olarak satış süreçlerinin yürütülmesi, mesafeli satış sözleşmesinin kurulması ve ifası ile ilgili mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilmesi, sözleşme öncesi ve sözleşmeye ilişkin bilgilendirmelerin iletişim adreslerinize iletilebilmesi, bu platform üzerinden üyeliğinizin oluşturulması, bu platforma erişim bilgilerinizin ilgili mevzuat kapsamında gerekli olduğu ölçüde saklanması,
 • Sizlere daha iyi hizmet verebilmek adına, yetkili servislerimizin ve ürünleri aldığınız satış merkezlerimizin siz müşterilerimize sunduğu hizmetlerin mevzuata ve Brother standartlarına uygunluğunun denetlenmesi, sizlerin en etkin şekilde satış sonrası hizmetlere ulaşabilmeniz için yetkili servis organizasyonuna ilişkin stratejik kararların verilebilmesi için satış verilerinizin analiz edilmesi, bu analizler sonucunda elde edilen anonim verilerin siz müşterilerimize verilecek hizmetlerimizin iyileştirilmesi ve ücret politikalarımızın belirlenmesi için kullanılması,
 • Brother ürünlerine ilişkin tedarik zinciri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi, Brother ürünlerinin güvenli şekilde sevk edilmesi ve Brother ürünlerine taahhüt edilen süreler içerisinde ve sağlıklı şekilde erişebilmeniz için tedarik zincirine dahil iş ortaklarımızın faaliyetlerinin denetlenmesi, bu hususlarda Brother’a iletebileceğiniz şikayet ve taleplerinizin değerlendirmeye alınması, 
 • İş sürekliliğinin sağlanabilmesi amacıyla pazarlama analiz çalışmalarının yönetilmesi, yatırım ve pazarlamaya ilişkin etkili kararların alınabilmesi için finans verilerinin değerlendirilmesi ve analiz edilmesi, ürün tercihlerinin değerlendirilmesi, ücret politikalarının oluşturulması ve yürütülmesi, müşteri memnuniyetine yönelik aktivitelerin yürütülmesi, müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi ve sizlerle şikayetlerinize ve taleplerine ilişkin iletişime geçilmesi,
 • İş ilişkilerimiz, ürün ve hizmetlerimizin kalitesi, yetkinliği, güvenilirliği, hukuka ve Brother grup politikalarına uygunluğuna ilişkin gerçekleştirilebilecek hukuki ya da idari denetim çalışmalarının yapılması, bu konuda verebileceğiniz geri bildirimlerin değerlendirilmesi,
 • Kişisel verilerinizin yürürlükteki mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerimiz doğrultusunda belirli sürelerle saklanmak üzere hizmet aldığımız üçüncü kişi arşiv şirketlerine aktarılması,
 • Tüketici hakem heyetleri, mahkemeler, icra daireleri dâhil kamu kurum ve kuruluşlarının ilgili mevzuatları uyarınca sizin hakkınızda bilgi, belge vb. talep etmesi halinde, bu bilgilerin verilmesi, mevzuattan kaynaklanan yükümlülükler kapsamında kamu kurum ve kuruluşlarının yasal taleplerinin yerine getirilmesi,
 • Şirketimizi etkileyen hukuki bir ihtilaf ile ilgili ya da potansiyel olarak ilgili olabilecek hukuki bir ihtilaf ile ilgili verilerinizin ihtilaf konusu çerçevesinde gerekli olduğu ölçüde kullanılması ve yetkili kurum ve kuruluşlarla paylaşılması.

Ayrıca, bu Aydınlatma Metni’ne konu kişisel verileriniz arasında bulunan elektronik iletişim adresinize ilişkin verileriniz ile ad ve soyadınız, KVKK Madde 5/1 hükmü uyarınca açık rıza vermeniz halinde, Brother ürün ve hizmetlerine ilişkin yapılacak tanıtım, pazarlama ve bilgilendirme faaliyetleri kapsamında tarafınıza ticari elektronik ileti ve diğer iletilerin gönderilebilmesi amacıyla da işlenebilir.


Kişisel Verilerinizi Kimlere ve Hangi Amaçlarla Aktarabiliriz?

Yukarıda belirtilen kişisel verileriniz, gerekli olduğu ölçüde ve bu Aydınlatma Metni’nde belirtilen amaçlar çerçevesinde;

 1. Grup içi kararların alınabilmesi için Brother’ın dâhil olduğu şirketler topluluğu bünyesinde yer alan diğer şirketlerle,
 2. İşlerin yürütülmesi ve yukarıda belirtilen amaçların gerçekleştirilebilmesi için bir destek veya hizmet alınması gerektiği zaman hizmet / destek / danışmanlık alınan üçüncü kişi ve firmalarla (örneğin bayilerimiz, yetkili satış merkezlerimiz, yetkili teknik servislerimiz, lojistik-taşıma firmaları, aracı ödeme ve hizmet kuruluşları, elektronik ticaret şirketleri, kampanya ve ticari elektronik ileti bildirimlerine ilişkin teknoloji şirketleri, mali müşavir ve bağımsız denetim firmaları, avukatlar, arşivleme veya IT/bilgi teknoloji firmaları),
 3. Hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirebilmemiz için kamu kurum ve kuruluşları ile yargı organları ile paylaşılabilecektir.

Kişisel Verilerinizin Yurtdışına Aktarılması ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, yukarıda belirtilen amaçlar çerçevesinde gerekli olması halinde, KVKK’nın Madde 9/1 hükmü uyarınca açık rızanıza dayanarak,

 • Brother’ın dâhil olduğu şirketler topluluğu bünyesinde yer alan ve yurtdışında bulunan şirketlere,
 • Brother tarafından ya da Brother iş ortakları tarafından hizmet / destek / danışmanlık alınan ve yurtdışında yerleşik bulunan üçüncü kişilere ve iş ortaklarına,
 • Brother’ın global bir şirketler topluluğuna dahil olması sebebiyle Brother tarafından ya da Brother’ın diğer kurumsal iş ortakları tarafından kullanılan elektronik ortamda kullanılan veri tabanları ve sunucuların bulunduğu ülkelere
aktarılabilecektir. 

Kişisel Verilerinizi Hangi Yöntemlerle Topluyoruz?

Kişisel verileriniz, Brother ürün ve hizmetleri ile ilgili olarak sizlere orijinal Brother ürünlerinin gönderilmesi ve/veya diğer Brother hizmetlerinden yararlanmanızı temin etmek üzere, ilgili ürün ve hizmeti doğrudan Brother’dan satın almadığınız (bir başka deyişle Brother’ın ürün ve hizmet satım sözleşmenize taraf olmadığı) ancak size daha kaliteli hizmet sunulabilmesi için ifasına yardımcı olduğumuz sözleşmenizin asıl tarafı olan firma tarafından bize iletilebilmektedir. Ayrıca, Brother ürün ve hizmetlerine ilişkin ihtiyaçlarınız çerçevesinde, e-mail sunucularımız, brother.com.tr internet sitemiz de dâhil çevrimiçi sistemlerimiz, çağrı merkezimiz gibi farklı kanallar aracılığıyla sözlü, yazılı veya elektronik ortamda doğrudan sizden de kişisel verilerinizi elde edebiliriz. Ek olarak, yapacağınız diğer alışverişler kapsamında kişisel bilgilerinizi, bayilerimizden, Brother satış merkezlerinden, satış merkezlerinde Brother marka ürünleri tanıtmakla görevli kişilerden, Brother ürün ve hizmetlerinize ilişkin talepleriniz kapsamında yetkili teknik servislerimizden de benzer yollarla (sözlü, yazılı veya elektronik ortamda) elde edebilmemiz mümkündür.


Kişisel Verilerinize İlişkin Haklarınız Nelerdir?

Hatırlatmak isteriz ki KVKK uyarınca aşağıda belirtilen haklara sahip bulunmaktasınız:

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, işlendiğine ilişkin bilgi talep etme, 
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, 
 • Kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini talep etme, bu hakkınızı kullanmanız halinde bu durumun kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere de bildirilmesini isteme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme nedenlerinin ortadan kalkması halinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme, bu hakkınızı kullanmanız halinde bu durumun kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere de bildirilmesini isteme, 
 • Elde ettiğimiz bilgilerin otomatik sistemler ile analizi yoluyla hakkınızda ortaya çıkan sonuca itiraz etme ve zarara uğramanız halinde tazminat talep etme.

Brother olarak, yürürlükteki mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerimiz saklı kalmak kaydıyla, sahip olduğunuz bu hakları istediğiniz her zaman ve en uygun şekilde kullanabileceğinizi taahhüt ederiz. Bunun için aşağıda bulunan iletişim bilgileri aracılığıyla bizimle iletişime geçebilirsiniz:

Brother International (GULF) FZE Merkezi Dubai Türkiye İstanbul Şubesi

Küçükbakkalköy Mahallesi Dudullu Cadde No: 23-25B/253 Ataşehir, Istanbul

Bilgi: [info@brother.com.tr]