PT-E110

Elektrik ve Network tesisatları için etiket yazıcı