Garanti Şartları | Brother Turkey
hamburger icon

Brother Ürünleri Garanti Şartları

 

Güncellenme Tarihi: 01 Nisan 2018

 

Bu belge 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve bu Kanun'a dayanılarak yürürlüğe konulan Garanti Belgesi Yönetmeliği uyarınca T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından gerekli görülen mallar kapsamında düzenlenmiştir. 

Bu belge Türkiye dışında geçerli değildir.

This card is NOT valid outside of Turkey for any purpose.  

 

GARANTİ ŞARTLARI 

 1. Garanti süresi, ürünün ilk kullanıcı - Müşteri - tarafından teslim alındığı tarihten itibaren başlar ve iki (2) yıldır.
 2. Ürün bütün parçaları ile birlikte firmamızın garanti kapsamındadır.
 3. Ürünün ayıplı olduğunun tespit edilmesi durumunda, tüketici:
  1. Satın almış olduğu ürünü geri vermeye hazır olduğunu bildirerek sözleşmeden dönme,
  2. Satın almış olduğu ürünü alıkoyup, ayıp oranında satış bedelinden indirim isteme
  3. Aşırı bir masraf gerektirmediği takdirde, bütün masrafları satıcıya ait olmak üzere ücretsiz onarılmasını isteme, veya
  4. İmkan olması durumunda, satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme seçimlik haklarından birini kullanabilecektir.
 4. Ürünün garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda tamirde geçen süre garanti süresine eklenir. Ürünün tamir süresi en fazla yirmi (20) iş günüdür. Bu süre, ürüne ilişkin arızanın servis istasyonuna, servis istasyonunun olmaması durumunda, ürünün satıcısı, bayii, acentesi, temsilciliği, ithalatçısı veya imalatçısından birisine bildirim tarihinden itibaren başlar. Ürünün arızasının on (10) iş günü içerisinde giderilmemesi halinde imalatçı veya ithalatçı firma ürünün tamiri tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir ürünü tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır.
 5. Ürünün garanti süresi içerisinde ücretsiz onarım hakkının kullanılması durumunda, gerek malzeme ve işçilik, gerekse montaj hatalarından dolayı arızalanması halinde işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiç bir ücret talep etmeksizin tamiri yapılacaktır. Tüketici, ücretsiz onarım hakkını üretici veya ithalatçıya karşı da ileri sürebilir. Satıcı, üretici ve ithalatçı tüketicinin bu hakkını kullanmasından müteselsilen sorumludur. 
 6. Tüketicinin, ücretsiz onarım hakkını kullanması halinde Ürün’ün;
  1. Tüketiciye teslim edildiği tarihten itibaren, garanti süresi içinde kalmak kaydıyla, bu süre içerisinde tekrar arızalanması,
  2. Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,
  3.  Servis istasyonunun mevcut olmaması halinde satıcı, bayii, acentesi, temsilciliği, ithalatçısı veya imalatçısından birisinin düzenleyeceği raporla arızanın tamirinin mümkün olmadığının belirlenmesi durumlarında, tüketici malın bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimini veya imkan varsa malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini satıcıdan talep edebilir.
 7. Garanti uygulaması sırasında değiştirilen malın garanti süresi, satın alınan malın kalan garanti süresi ile sınırlıdır.
 8. Ürünün kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.
 9. Garanti Belgesi ile ilgili olarak çıkabilecek sorunlar, şikayet ve itirazlar için tüketici mahkemelerine ve tüketici hakem heyetlerine başvuru yapılabilir.
 10. Garanti Belgesi'nin düzenlenme sorumluluğu üretici ve ithalatçıda olup, garanti belgesinin Garanti Belgesi Yönetmeliği hükümlerine uygun olarak hazırlanması ve tüketiciye verilmesi sorumluluğu satıcıya aittir.

 

Aşağıdaki durumlar garanti kapsamı dışındadır. 

 

Yazıcı, Çok Fonksiyonlu Cihaz, Tarayıcı, Etiket Yazıcı, Faks, Mobil Yazıcı ürün grupları için;

 1. Malın yetkili servis istasyonları dışında açıldığının ve tamir edildiğinin saptanması,
 2. Cihazın elektrik şebekesi, telefon hattı gibi dış ortamlardan kaynaklanan etkiler sonucu veya firmamızın yetkili teknik servisi personeli haricinde birinin cihazı yanlış bağlaması sonucu arızalanması, 
 3. Malın tüketiciye tesliminden sonra nakliyat esnasında arızalanması, düşürülmesi veya darbe ve hasar görmesi, 
 4. Cihazın seri no’sunda, Garanti belgesindeki seri no’sunda ve tarihlerde tahrifat yapılması,
 5. Brother marka olmayan sarf malzemeleri (drum, toner, refil, ink, kartuş) kullanıldığında oluşan sorunlar,
 6. Cihazın içerisinde veya mekanik bölümlerinde herhangi bir cisim düşürülmesi veya sıvı akması veya üstünün örtülerek havalanmasının engellenmesi gibi durumlar garanti kapsamı dışındadır.

 

Dikiş Makinesi ürün grubu için;

 1. Dikiş makinesinin anormal bir şekilde ve/veya maksat dışında kullanılmasından doğabilecek arızalar,
 2. Dikiş makinesinin tesliminden sonra, dış yüzeylerinin bozulması, kırılması ve çizilmesi,
 3. İmalatçının ve/veya satıcının sorumluluğunda olmayan nakliyeden ve taşımadan doğan hasarlar,
 4. Kullanma hatalarından meydana gelen ve kullanan kişinin yapacağı hasar, arıza, ayar bozuklukları,
 5. Voltaj düşüklüğü veya fazlalığı, hatalı elektrik tesisatından doğabilecek hasar ve arızalar,
 6. Aksesuar ve ilave parçaların çizilme, yırtılma ve kırılmaları,
 7. Ev tipi bu makinenin sanayi amaçlı kullanımı,
 8. Ampul arıza ve kırılmaları,
 9. Sadece kullanma hatalarından doğan parça kırılmaları.

 

Yetkili servis; Garanti belgesindeki fatura bilgilerinin verilmemiş olması durumunda, ilgili fatura bilgilerini kontrol etmek için cihazın faturasını isteyebilir.